EJKÜ juhatuse koosoleku protokoll 25.10.2016

MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu (EJKÜ) juhatuse koosoleku protokoll
Koosoleku toimumise koht: Skype
Koosoleku toimumise aeg: 25. oktoober 2016
Koosoleku algus: 18:00
Koosoleku lõpp: 19:20
Koosolekul osalesid:
*Veronika Sõstar
*Gerli Kangur
*Maarja Haamer
Koosolekut juhatas: Gerli Kangur
Koosolekut protokollis: Pia Hanslep

 

Päevakorrapunktid:

1. Ühingu Esinaise valimine
2. Jõlupeo korraldamine.
3. Jooksvad küsimused.

Esmalt valis EJKÜ juhatus koosoleku juhataja. Ühehäälselt valis juhatus koosolekut juhatama Gerli Kangur’i. Pia Hanslep luges ette päevakorra punktid.
1. Ühingu esinaise valimine

Veronika Sõstar tegi ettepaneku ühingu esinaiseks valida Gerli Kangur, Maarja Haamer pakkus kandidaadina välja Gerli Kanguri, Gerli Kangur pakkus välja Maarja Haamer’i. Kuna Gerli Kangur sai 2 häält ja Maarja Haamer ühe, otsustati EJKÜ uue juhatuse esinaiseks valida Gerli Kangur.

 

2. Jõlupeo korraldamine.

Maarja Haamer arvas, et seekordne jõulupidu võiks toimuda Tallinnas – 2 aastat on toimunud Tartus ja 2 Pärnus ja seetõttu oleks õiglane korraldada seekordne pidu Tallinnas. Ühe mõttena pakkus Maarja Haamer välja, et pidu võiks toimuda Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiesteel. Ta on olnud ühenduses Anneli Habichtiga EPIKojast ja arvas, et jõulupidu oleks ka hea võimalus EPIKojaga lähemaid suhteid luua. Jõulupidu võiks toimuda nädalavahetusel. Esimese variandina pakkus Maarja Haamer välja 11. detsembri, see haakuks ka EJKÜ senise jõulupidude traditsioonilise ajaga – detsembri 2. nädalavahetus. Teise variandina sobiks 17. või 18. detsember. Maarja Haamer lubas küsida, kas sel ajal oleks ruumid vabad. Samuti lubas ta uurida ka cateringivõimalusi. Peo kellaaeg võiks olla umbes 13-16, et kõik soovijad jõuaksid tulla-minna.

Selle aasta Juhtkoera Sõbra tiitli võiks juhatuse hinnangul saama SNOB Cat & Dog pood, kes on EJKÜd palju toetanud. Sellega seoses lubas Maarja Haamer ka ära tellida kingituseks mõeldud koerakujulise kausi. Maarja Haamer annab ka Kai Kuusk’ile teada, et ta paneks Juhtkoera Sõbra info Facebooki, ja samuti Gianna Leiten’ile, et ta paneks info kodulehele.

 

3. Jooksvad küsimused.

Pia Hanslep tegi ettepaneku, et kuna on valitud uus juhatus, siis võiksid uued juhatuse liikmed ja Kai Kuusk vanast juhatusest saada Pia Hanslep’a juures kokku, et vaadata üle neil olevad dokumendid ja korrastada arvutites olevaid faile. Kui EJKÜ juhatus saab ametlikult äriregistris registreeritud, siis valitakse ühine päev, kus kõik saaksid tulla Tartusse Pia Hanslep’a juurde. Üks võimalik variant oleks 5. novembri õhtu või 12. november.

Kaili Mikk saatis EJKÜ juhatusele avalduse, tühistades eelmise avalduse, millega ta soovis EJKÜst lahkuda. EJKÜ juhatus otsustas tema avalduse rahuldada ning jätta Kaili Mikk’u EJKÜ liikmete koosseisu. Gerli Kangur saadab Kaili Mikk’ule ka vastavasisulise kirja.

Igal aastal on EJKÜ saatnud ka oma sõpradele, koostööpartneritele ja toetajatele jõulukaardi. Sel aastal lubas Pia Hanslep selle saatmise enda peale võtta, kui ta saab EJKÜ juhatuselt kõikide kaardisaajate e-mailid. Samuti lubas Pia Hanslep jõulukaardi ka kujundada.

 

Protokolli lõpp.

Protokollis: Pia Hanslep

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann