EJKÜ üldkoosoleku protokoll, 26.05.2018

MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu (EJKÜ) üldkoosoleku protokoll
Koosoleku toimumise koht: Tiigi Seltsimaja
Koosoleku toimumise aeg: 26. mai 2018
Koosoleku algus: 13:20
Koosoleku lõpp: 14:45

Koosolekul osalesid:
*Gerli Kangur
*Maarja Haamer
*Veronika Sõstar
* Karin Leesmaa
* Margo Joost
Koosolekut juhatas: Gerli Kangur
Koosolekut protokollis: Gianna Leiten

Päevakorrapunktid:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  2. Tegevusaasta-aruande kinnitamine
  3. Majandusaasta-aruande kinnitamine
  4. Uue juhatuse valimine
  5. Jooksvad küsimused

 

1.      Koosoleku päevakorra kinnitamine
Päevakorra paikapanemine ja kinnitamine.

2. Tegevusaasta-aruande 2017 kuulamine kinnitamine
Kooslekul tegevusaasta aruande ettelugemine.
Otsus: Aruande vastuvõtmine pannakse hääletusele. Hääletajaid on kohal 2. Aruanne kinnitatakse kahe poolthäälega.

3.       Majandusaasta-aruande 2017 kuulamine ja kinnitamine
Kooslekul majandusaasta aruande ettelugemine, ettelugejaks Skype teel Piia Hanslep.
Otsus: Aruande vastuvõtmine pannakse hääletusele. Hääletajaid on kohal 2. Majandusaasta-aruanne kinnitatakse kahe poolthäälega.
4.       Uue juhatuse valimine
Gerli Kanguril ja Maarja Haameril saab juhatuses 5 aastat täis ja nad ei soovi uuesti juhatusse kandideerida. Põhikirja järgi on juhatuses 2-5 liiget. Hetkel jääb juhatusse alles Veronika Sõstar. Gerli soovib juhatusest välja astuda tervislikel põhjustel, Maarja soovib juhatusest välja astuda õpingute tõttu.
Kuna EJKÜ juhatus on seni teinud ära mitmeid asju juhtkoerakasutajate heaks, ei soovita, et ühing töö lõpetaks. Seda enam, et ühing saab kaasa rääkida ka praegustes muudatustes nii ligipääsetavuse kui juhtkoertealase süsteemi muutmise osas.
Otsus:  Karin Leesmaa ja Margo Joost ei soovi juhatusse astuda.  Kuna rohkem liikmeid kohal ei ole, jääb hetkel uus juhatus valimata. Järgmisel koosolekul tõstatakse teema uuesti.  Uus juhatus valitaks kolmeks aastaks. Kui kolmel koosolekul järjest uut juhatust ei valita, tõuseb esile ühingu likvideerimise küsimus. Uue juhatuse valimiseni jätkab vana juhatus nende teemadega, mis on pooleli ja milles peab kaasa lööma, aga ei algata uusi asju.
5.       Jooksvad küsimused
5.1. Euroopa terminoloogia koosolek toimus mais 2018 Brüsselis. Eestist osalesid Christel Sogenbits, Kati Ernits ja Mariliis Tilk. Hetkel veel pole kokkuvõtet sealräägitust.
5.2. Liikmemaksud – osalejat teevad ülekandega. Karinil aitab ülekande EJKÜ-le teha Gerli.

 


Protokolli lõpp
Protokollis: Gianna Leiten

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann