Seadusandlus

Seadusandlus:

Juhtkoera õigused:

Liiklusseadus 01.07.2011:

§ 35. Juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi ja jalgratturi ohutuse tagamisel
(3) Juht peab igal pool andma teed valge kepiga või juhtkoeraga liikuvale pimedale
jalakäijale. (RT I 2010, 44, 261).

§ 50. Sõidukiiruse valimine

(4) Juht peab sõitma piisavalt väikese kiirusega ja vajaduse korral seisma jääma, kui ta
möödub:
3) valge kepiga või juhtkoeraga pimedast jalakäijast.

***

Ühistranspordiseadus 26.01.2000:

§27 Tasuta sõit riigisisesel veol
(1)Riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee ja veeliikluses on
vedaja kohustatud tasuta vedama:
(2)[...]ning nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera
(RT I 2000, 10, 58).

***

Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määrus nr 141
§7. Sõitja õigused ja kohustused
(2) Nägemispuudega isikul on õigus vedada teda saatvat juhtkoera.
(RTL 2004, 71, 1176).

***

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri: (enamikel linnadel on sarnased eeskirjad)

11. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

17. Loomapidajal on keelatud:
17.2 viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
17.3 viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, va selleks ettenähtud kohtades;

17.5 eeskirja punktide 11, 17.2 ja 17.3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

***

Kohalike maksude seadus:

§ 13. Loomapidamismaks:

(2) Loomapidamismaksust on vabastatud:
1) politsei, kaitseväe, tolli, Kaitseliidu ning Päästeameti ja vabatahtlike päästjate teenistusloomade pidamine, kui neid kasutatakse teenistusülesannete täitmiseks, samuti pimedate inimeste juhtkoerte pidamine;
[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann