Toeta Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingut

Kuna MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing on vabatahtlik, üle eestiline heategevuslik ühendus, siis on ka ühingu materiaalsed vahendid piiratud. Ühingu sissetulek koguneb praegu üksnes liikmemaksudest ja üritusi viiakse läbi peamiselt osalustasude eest. Ainelist toetust on üritustele saadud sponsorluse korras.

Kui Sul on võimalust ning soovi toetada MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingut selle tegevuses, siis on Sul selleks võimalus panustades järgmiselt:

Ühing vajab rahalist toetust:

• juba töösolevate juhtkoerte täiendõppeks vajalike koolituste läbiviimiseks (korraldatavate suvelaagrite, seminaride ning õppe- ja treeningpäevade transpordi, ruumide rendi, toitlustuse ja koolitajate tasude katteks)

juhtkoerandust tutvustava teavitustöö tegemiseks (peamiselt infovoldikute paberi ja printimiskulude katteks)

• juhtkoerte kasutajatele osalise rahalise toetuse tagamiseks koerte katki kulunud rakmete asendamiskulutuste puhul

  • ühingu liikmete osalise rahalise toetuse tagamiseks juhtkoerte veterinaarkulude katteks

NB! Soovi korral on võimalik toetada ka kindlat juhtkoera (nimekiri koertest lingi all “meie liikmed”).

 

Ühing vajab vabatahtliku tegevuse toetust:

• plaanitavate koolitusprojektide kirjutamisel, läbi viimisel ja assisteerimisel
• ürituste ning kampaaniate läbi viimiseks vajalike toetuste kogumisel ja rahastajate leidmisega tegelemisel
• ühingu raamatupidamise ning dokumentatsiooni korras hoidmisel

  • juhtkoera kasutajate abistajate ehk sujundajatena (täpsem info lingi all “meie sujundajad”)

 

MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu laiem eesmärk rahaliste toetuste ning vabatahtlike tegevuse kasutamisel on:

  • korraldada nägemispuudega juhtkoerakasutajate paremat integreerumist ühiskonda;
  • korraldada koolitusi parandamaks tandemi vahelise koostöö kvaliteeti, et süvendada usalduslikkust peremehe/perenaise ja tema juhtkoera vahel, mis on puudega inimesele vajalik, et igapäevaelus rohkem ilma kõrvalise abita hakkama saada;
  • propageerida juhtkoerte kasutamist pimedate seas ning tutvustada laiemale avalikkusele juhtkoerte vajalikkust ning seda, kuidas käituda, kui kohatakse juhtkoera tänaval;
  • seista juhtkoerakasutajate õiguste eest linnaruumis, ühistranspordis, ametiasutustes jne;
  • abistada ning toetada ühingu liikmeid hariduse omandamisel, ravi ja puhkuse korraldamisel ning juhtkoertega liikumiseks vajalike abivahendite soetamisel.

Ühingule annetamine ning selle tegevusele kaasa aitamine on vabatahtlik. Ühing lubab  kasutada kõiki annetatud vahendeid sihipäraselt, heaperemehelikult ja otstarbekalt ning hindab suure tänutundega ja väga kõrgelt ka igasugust oma aja ning oskuste panustamist ühingu abistamisel. Toetuste kasutamisest informeeritakse ühingu liikmeid, toetajaid ning ühingu tegevuses kaasalööjaid nii ühingu kodu- kui facebooki lehekülje kaudu.

MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing kinnitab, et tegutseb vastavalt Eesti Vabaühenduste liidu poolt välja töötatud annetuste kogumise heale tavale ja ja järgib selle põhimõtteid (https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/).
Soovides teha ühingule kas ühekordset või püsivat rahalist annetust, saad seda teha arvelduskontole LHV Pangas  EE227700771008290358. Saaja: MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing. (Selgituse lahtrisse palume märkida, mille jaoks soovitakse, et annetust kasutatakse või otsustame ise mille jaoks annetuse tarvitame.)
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing on tulumaksusoodustuse saajate nimekirjas.
Andes omapoolse panuse ühingu toetuseks, annate oma osa puuetega inimeste elu inimväärsemaks ning iseseisvamaks muutmisesse.

Aitäh!
HeaAnnetusteKoguja

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann